Софтуерна интеграция

Информационни технологии по ваш размер!

IT решения по Ваш размер

В съвременната реалност полиграфията не се ограничава само до отпечатването на информация, а изисква обработка и съхранение на данни. Това води до нейното тясно обвързване с информационните технологии и създаването на ИТ решения за управление на данни и работни процеси.

Демакс АД предлага проектиране и изграждане на иновативни ИТ решения като услуга: от планирането през разработката на поддържаща инфраструктура и софтуер до техническата поддръжка и модернизация. Предоставяме гъвкави решения с добавена стойност, базирани на най-съвременни платформи и технологии.

Нашите услуги

  • Системна интеграция на цялостни системи
  • Софтуерни разработки и доработки според специфичните нужди на клиента
  • Решения в областта на информационната сигурност: PKI инфраструктура, е-подпис, е-достъп
  • Оптично разпознаване и класификация на символи, текст, документи и лица
  • Система за управление на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС
  • Система за провеждане на периодични технически прегледи на ППС
  • Система за автоматично преброяване и отчитане на ваучери