Формуляри

Формулярите са живи!

Формулярите са живи

Демакс АД е най-големият производител в България на формуляри, ценни книжа, документи – лицензирано производство под постоянен контрол на място от Министерство на финансите.

Предлагаме широка палитра от полиграфически изделия в съчетание с топъл печат, холографски продукти, релефен печат, сито печат и други, като същевременно прилагаме добрите практики, които гарантират контрол на качеството.

Нашите услуги

  • Еднопластови и многопластови формуляри от офсетови и химизирани хартии
  • Безкрайни формуляри
  • Формуляри и документи със серийна номерация, баркодове, персонализация, различни видове перфорация
  • Документи и формуляри за банкови,  застрахователни и финансови институции
  • ID документи
  • Билети за културни и спортни мероприятия
  • Талони, ваучери, купони, чекове, банкови книжки и др.

Клиенти

Demax Formulyari 311500