Билинг и мейлинг

Останете във връзка с Вашите клиенти!

Останете във връзка с Вашите клиенти с първокласен лазерен дигитален печат!

Демакс Ди Пи Ай АД е специализирана печатница за монохромен и цветен лазерен печат и персонализация на документи. Предлагаме индустриални решения за billing-mailing: обработка на бази данни, дигитален лазерен печат и персонализация на големи обеми документи за бизнес-кореспонденция.

Фирмата разполага с най-големите мощности за лазерен дигитален печат в България. Печатницата е модерно оборудвана с хардуер и софтуер за обработка на данни, дигитални лазерни преси за монохромен и цветен печат, машини за автоматично влагане в пликове. Осигуряваме комплексни висококачествени услуги: от приемането на данни от клиента до предаването на готовата продукция за дистрибуция в страната и координация на процеса.

Нашите услуги

  • Фактури
  • Банкови извлечения
  • Директен маркетинг
  • Малки серии етикети, талони и др.
  • Персонализирани печатни изделия
  • Банкови и финансови институции
  • Фирми за комунални услуги
  • Телекомуникационни дружества
  • Маркетингови агенции
  • Търговски вериги и др.

Клиенти

Demax Biling I Mejling 311500