Дизайн и предпечат

Първокласен графичен дизайн за защитена и съобразена със стандартите печатна продукция!

Създаваме решения за нашите клиенти

В полиграфическа група Демакс работи отлично подготвен екип от специалисти по графичен дизайн и предпечат с голям опит в проектиране и обработка на защитена и стандартна печатна продукция.

Работим с модерен софтуер и хардуер за графичен дизайн и предпечатна подготовка и оборудване за експониране на филми (CTF), директно експониране върху пластини (CTP) с висока резолюция, сканиране и обработка на изображения.

Нашите услуги

  • Специализиран софтуер Kodak Prinergy Connect (prepress workflow)
  • Специализиран софтуер Kodak InSite за връзка с клиенти
  • Система за дигитална цветна проба Kodak Matchprint (част от Kodak Prinergy Connect Workflow), сертифицирана по FOGRA, и в съответствие с ISO 12647
  • Специализиран софтуер за електронен монтаж (Impositioning)
  •  Специализиран софтуер на фирмите Adobe, Quark, Corel, Microsoft, ABBYY и др.
  • Специализиран софтуер за генериране на гилошни елементи (розетки, рамки, фонове и др.) за защита на ценни книги
  • Използваме многообразие от съвременни техники за документна защитa, като: променлива дебелина на линиите, двойна линия (антикопи), 3D ефекти, псевдорелеф, ирисов печат, OVI, микротекстове, UV мастилa, термо- и фоточувствителни мастила и др.

Клиенти

Demax Dizajn I Predpechat 311500