1138 Sofia, ul. Abagar 16
+359 2 930 77 77
+359 2 416 48 72

СОФТУЕР И СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ

ИТ по ваш размер!

IT решения по Ваш размер

Демакс АДВ съвременната реалност полиграфията не се ограничава само до отпечатването на информация, а изисква обработка и съхранение на данни. Това води до нейното тясно обвързване с информационните технологии и създаването на ИТ решения за управление на данни и работни процеси.
Демакс АД предлага проектиране и изграждане на иновативни ИТ решения като услуга: от планирането през разработката на поддържаща инфраструктура и софтуер до техническата поддръжка и модернизация. Предоставяме гъвкави решения с добавена стойност, базирани на най-съвременни платформи и технологии.

НАШИТЕ УСЛУГИ

  • Системна интеграция на цялостни системи;
  • Софтуерни разработки и доработки според специфичните нужди на клиента;
  • Решения в областта на информационната сигурност: PKI инфраструктура, е-подпис, е-достъп;
  • Оптично разпознаване и класификация на символи, текст, документи и лица.
  • Система за управление на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
  • Система за провеждане на периодични технически прегледи на ППС;
  • Система за автоматично преброяване и отчитане на ваучери.

ТЕХНОЛОГИИ

PKI инфраструктура
Оптично разпознаване
Мобилни приложения
Видеонаблюдение
Подобрена ефективност на процесите

ДРУГИ ПРОДУКТИ

ХОЛОГРАМИ
МОМЕНТНИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
СОФТУЕР И СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ
ЕТИКЕТИ
ОПАКОВКИ
КАРТИ
BILLING & MAILING
АКЦИДЕНЦИЯ И ФОРМУЛЯРИ
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ
април 15, 2016