1138 Sofia, ul. Abagar 16
+359 2 930 77 77
+359 2 416 48 72

Oбявa за поръчка за „Доставка, монтаж и  въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна енергия“

Доставка на оборудване

Във връзка с изпълнението на дейности по проект BG16RFOP002-3.002-0083Демакс АД обявява поръчка за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна енергия“.

Допълнителна информация от всички потенциални доставчици може да бъде намерена на страниците на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg), Демакс АД (www.demax.bg).

Краен срок за получаване на оферти 03.09.2019 г.

Проект: BG16RFOP002-3.002-0083, „Eнергийна ефективност в Демакс АД“

Главна цел: Повишаване енергийната ефективност в ДЕМАКС АД

Бенефициент: Демакс АД
Обща стойност: 2 245 318.00 лв., от които 572 659,00 лв. безвъзмездна финансова помощ, както следва 486 760.15 лв. европейско и 85 898.85 лв. национално съфинансиране.
Начало: 18.07.2018 г.
Край: 18.11.2019 г.

Документите може да свалите от линковете по-долу:

Изходяща информация

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

Скица

Образец – ОФЕРТА

Декларация на кандидата

Проект на договор

Приложение № 1 към договора