1138 Sofia, ul. Abagar 16
+359 2 930 77 77
+359 2 416 48 72

Обява за поръчка за доставка на материали и консумативи

Доставка на материали и консумативи

Във връзка с изпълнението на дейности по проект BG16RFOP002-1.005-0077, Демакс Холограми обявява поръчка за доставка на материали и консумативи, както следва:

  • полимерна основа за електронно лъчева литография,
  • проявител,
  • електролит,
  • никел,
  • лепило топъл печат,
  • метализирани ПET фолиа,
  • лак.

Допълнителна информация от всички потенциални доставчици може да бъде намерена на страниците на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg), Демакс Холограми АД (www.demax-holograms.com и www.demax.bg ).

Краен срок за получаване на оферти 05.12.2018 г.

Документите може да свалите от линковете по-долу:

Декларация

Образец оферта

Изисквания за оферти

Публична покана

Проект на договор

Договор – Приложение №1