1138 Sofia, ul. Abagar 16
+359 2 930 77 77
+359 2 416 48 72

Изпълнение на Проект по програма Енергийна Ефективност

 

Демакс АД бе одобрен за финансиране по схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на Енергийната Ефективност в Големи Предприятия“ със своя проект BG16RFOP002-3.002-0083 – „Енергийна Ефективност в Демакс АД“.

Основната цел на проекта е оптимизиране на производствените капацитетеи с цел оптимизиране на изразходваната електроенергия, както и въвеждане на нови технологии, системи и стандарти във връзка с ефективния мениджмънт на енергия.

Допълнителна информация от всички потенциални доставчици и повече информация относно проекта, може да бъде намерена на страниците на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg), Демакс АД (www.demax.bg).

Бенефициент: Демакс АД
Обща стойност: 2 245 318.00 лв., от които 572 659,00 лв. безвъзмездна финансова помощ, както следва 486 760.15 лв. европейско и 85 898.85 лв. национално съфинансиране.
Начало: 18.07.2018 г.
Край: 18.11.2019 г.