1138 Sofia, ul. Abagar 16
+359 2 930 77 77
+359 2 416 48 72

Доставка на оборудване

Доставка на оборудване

Във връзка с изпълнението на дейности по проект BG16RFOP002-3.002-0083, Демакс АД обявява поръчка за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 9-цветна УВ флексопечатна машина“

Допълнителна информация от всички потенциални доставчици може да бъде намерена на страниците на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg), Демакс АД (www.demax.bg ).

Краен срок за получаване на оферти 27.12.2018 г.

Проект: BG16RFOP002-3.002-0083, „Eнергийнаефективност в Демакс АД “

Главна цел: Повишаване енергийнатаефективност в ДЕМАКС АД

Бенефициент: Демакс  АД
Обща стойност: 2 245 318.00 лв., от които 572 659,00 лв. безвъзмездна финансова  помощ, както следва  486 760.15 лв. европейско и  85 898.85 лв. национално съфинансиране.
Начало: 18.07.2018 г.
Край: 18.11.2019 г.

Документите може да свалите от линковете по-долу:

Методика

Образец оферта

Изисквания за оферти

Публична покана

Проект на договор

Договор – Приложение №1

Приложение Билборд

Декларация