Български (България)English (United Kingdom)
 
it
 
 
 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

  ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е удовлетворяване на приложимите изисквания. „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” оценява влиянието върху околната среда на ...

прочети повече >>
 
 • Demax
 • Demax
 • Demax

 

Направление „Информационни технологии


В полиграфическа група Демакс работи екип от специалисти по информационни технологии. За нуждите на Демакс и за своите клиенти той проектира и изгражда системи за оптимизиране управлението и координацията на работните процеси, в т.ч. производство, търговия, финансово-счетоводна дейност и др.


 
 

 • Разработка и въвеждане на ERP-системи – съвременният отговор на все по-растящата нужда от интелигентни и практични решения за управление и координиране на ресурсите, информационния поток и дейностите в предприятието;
 • E-statement решения за фирми, чиито услуги са предназначени за масовия потребител: телекомуникационни компании, банкови и застрахователни институции, фирми от комуналния сектор и др.;
 • Е-documents – електронно подписани документи - иновативен начин за повишаване защитата на хартиените документи. Чрез най-съвременни способи за кодиране той осигурява лесно идентифициране на субекта, издал документа – личност, фирма, институция;
 • Решения за дигитализиране на документи от хартиени носители (OCR, OMR, оптично разпознаване на баркодове, броене и т.н.);
 • Системи за производство и управление на карти (CMS);
 • PKI-решения и интегриране с операционни системи със смарт-карти;
 • Решения за loyаlty-програми
 • Решения в областта на директния маркетинг

Работата на това направление е свързана с всички фирми и дейности в полиграфическа група Демакс.

 
 

 

Демакс АД 2010 | Всички права запазени | www.demax.bg